Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rotterdam eist duurzaamheid bij ICT inkoop

De gemeente Rotterdam voert al een aantal jaren een milieubewust inkoopbeleid. Begin 2006 heeft Rotterdam een Europese aanbesteding "ICT hardware + onderhoud" gedaan. In het bestek is opgenomen dat de apparatuur een energielabel moet hebben en geen schadelijke stoffen mag bevatten. De leverancier moet tevens aantonen dat bij de productie rekening gehouden wordt met het milieu en dat geen gebruik gemaakt wordt van kinderarbeid.

In het bestek is opgenomen dat de producten dienen te beschikken over één van de volgende Europese energielabels: Energy Star, TCO, GEEA Energielabel, Blaue Engel of EU Ecolabels. Zo niet, dan dienen zij te voldoen aan de eisen zoals deze worden gesteld in deze labels. Morren: "Bij nader inzien is dit een onduidelijke formulering. De criteria van GEEA liggen bijvoorbeeld hoger dan die van Energy Star, TCO of EU Ecolabel. En TCO en EU Ecolabel stellen naast energieverbruik ook andere milieucriteria. Bij een volgende aanbesteding zou ik zelf een keuze maken voor één van de keurmerken. Daarmee voorkom je dat aanbieders kiezen voor producten met de minst vergaande eisen." Het geleverde werkstation heeft overigens het Energy Star-label. De beeldschermen hebben TCO'03 en verbruiken in vergelijking tot andere TFT-beeldschermen relatief weinig energie.

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat leveranciers en producenten ook bij hun bedrijfsvoering rekening houden met het milieu en de maatschappij. Er zijn dan ook eisen gesteld aan hun bedrijfsvoering. De leveranciers en producenten moeten een milieuzorgsysteem hebben dat voldoet aan ISO 14001 of aantonen dat zij beschikken over een vergelijkbaar operationeel milieuzorgsysteem. Ook dienen leveranciers en producenten een gedragscode te hebben waaruit blijkt dat zij zich inspannen om te voorkomen dat de geleverde goederen worden geproduceerd met gebruikmaking van kinderarbeid.

De gemeente Rotterdam heeft met het oog op standaardisatie gekozen voor één werkstation. Het werkstation heeft een Intel Pentium 4 processor, een kloksnelheid van 3.0 GHZ en een RAM-geheugen van 512 MB. Deze capaciteit is nodig voor een aantal zware software-applicaties. Bij de beeldschermen hebben weknemers een keuze uit 17" en 20" TFT-beeldschermen. De 17" is standaard, CAD-werkers en slechtziende mensen krijgen een 20".