Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzame inkoop ICT bespaart gemeente Ede veel kosten

De gemeente Ede heeft aandacht voor duurzaam inkopen. Ze verdiende in de benchmark Duurzaam Inkopen van de lokale duurzaamheidsmeter de gedeelde tweede plaats. Harry Schaling, adviseur inkoop: "Energiebesparing heeft onze aandacht. Echter, de belangrijkste kostenbesparing en milieuwinst van de duurzame inkoop van ICT zit niet in het energiegebruik, maar in de indirecte effecten. Bijvoorbeeld de langere levensduur van de apparatuur en dat we nu meer werkplekken per vierkante meter hebben."

Nieuw kantoor voorlopig niet nodig door TFT-schermen

Ede koos voor TFT-schermen omdat deze een langere technische levensduur hebben en arbo-technisch veel beter scoren. Schaling: "Een bijkomend voordeel was dat ze op een bureau minder ruimte in beslag nemen. In Ede kunnen we daardoor volstaan met kleinere bureaus. Er werken nu meer mensen in de bestaande kantoorruimtes, waardoor nieuwbouw (voorlopig) niet nodig is."

Differentiatie in apparatuur voorkomt veel kosten

Ede werkt met twee typen desktops: een standaard pc en een geavanceerde pc. Ruim 90% van de organisatie werkt op de standaard pc. Alleen medewerkers die met zware bestanden werken (bijvoorbeeld CAD- en DTP-werkzaamheden) hebben een geavanceerde pc. Deze differentiatie bespaart veel kosten. De geavanceerde pc kost inclusief een extra groot beeldscherm bijna twee maal zo veel als de standaard pc. Schaling: "De geavanceerde pc kost ook meer in gebruik door hogere energiekosten."

Energieverbruik in gunningscriteria leverde helaas niet veel op

Ede vroeg leveranciers bij de meest recente aanbesteding van desktops en beeldschermen naar het energieverbruik. Leveranciers moesten in hun aanbieding het energieverbruik bij actief gebruik en in wachtstand aangeven. Dit telde mee in de gunningscriteria. Andere criteria waren prijs en onderhoudsvriendelijkheid. Schaling: "Het bleek dat het stroomverbruik van de diverse merken niet veel verschilt. Dit vind ik ook wel logisch, bijna iedere producent koopt zijn hardware bij een kleine groep leveranciers. Het vragen om energie-keurmerken of om energiezuinige apparatuur is waarschijnlijk een betere aanpak."