Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Economische Zaken kiest voor ’groene’ ICT

Het ministerie van Economische Zaken heeft in november 2008 alle ICT-dataopslag ondergebracht in nieuwe ‘groene‘ CyberCenters van KPN. Deze CyberCenters worden energieverantwoord gekoeld en zijn zeer goed beveiligd. Een nieuw innovatief koelingsysteem zorgt voor een besparing van meer dan 30 procent op het energieverbruik. Hiermee geeft het ministerie invulling aan het beleid van staatssecretaris Heemskerk om energie te besparen in de ICT-sector.

Economische Zaken verhuisde alle servers naar een afgeschermde ruimte van 100 m² in het KPN CyberCenter in Haarlem. Hier zijn nu de data, de servers en de kantoorautomatisering van het ministerie ondergebracht. De forse energiebesparing is mogelijk door het in de loop van 2009 operationele innovatieve Kyoto Cooling systeem, waarbij buitenlucht langs een zogenaamd roterend koudewiel wordt geleid. Dit koelt vervolgens de recirculatielucht van het datacentrum.

In juli 2008 sloot staatssecretaris Heemskerk al een zogenaamde meerjarenafspraak met de ICT-branche. De Nederlandse ICT-bedrijven - verenigd in ICT-Office - spannen zich volgens die afspraken in om de energie-efficiency te verbeteren met 30 procent over de periode 2005-2020. Met de verhuizing van de servers naar de nieuwe 'groene' datacentra geeft Economische Zaken volgens Heemskerk ook zelf het goede voorbeeld.

Bron: Economische Zaken